Partnerzy

Parafia Rzymskokatolicka św.Floriana w Poniatowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: ”Renowacja kościoła Św. Wawrzyńca w Poniatowie”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V, “Gospodarka przyjazna środowisku”. Działania 5.3 “Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza poprzez odrestaurowanie zabytkowego wnętrza kościoła św. Wawrzyńca w Poniatowie.

Wartość całkowita projektu: 1 814 849.14 ZŁ
Dofinansowanie projektu z UE: 1 443 879,34 ZŁ